ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Adatkezelő: Kerekhegy Vendégház

  • Szolgáltató azonosítás és szálláshely-szolgáltatás teljesítése céljából kezeli a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó) nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, állampolgárságát, érkezési, távozási idejét.
  • Az adatkezelés célja és jogcíme a szolgáltatás és a szerződés teljesítése, az adók vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése.
  • Akik betekinthetnek az adatokba: a Szolgáltató vezetője, a Vendégház tulajdonosai
  • Az adatok tárolásának időtartama - a számviteli bizonylatokon rögzített adatok kivételével - a kapcsolódó szerződés megszűnését követő 5 év.
  • A szolgáltatások számlázáshoz szükséges személyes adatokat a Szolgáltató számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség jogcímén, a számvitelitörvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.
  • Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén és céljából, az adó elévülési idejéig kezeli
  • Kamerarendszer: A vendégház külső területén térfigyelő kamera üzemel az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató tábla hívja fel a bejáratnál. A személyes adatok kezelője: Ferencsikné Jakó Erika EV. Leányfalu, Sasülés utca 1. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, a székhelyén történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához. A kezelt adatok köre: A vendégház területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. Az adatszolgáltatás automatikus, az ingatlanra történő belépéssel megtörténik. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 2016 Leányfalu, Sasülés utca 1. alatt található magánlakrésze. A felvételeket fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. A kamerák aktuális képének megtekintésére, adathordozóra rögzítésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalója jogosult. A vendégteret megfigyelő kamerák helye és azok látószöge: 1. kamera: vendégház bejárata; megfigyelt terület: parkoló, főbejárati ajtó, a vendégház első része, 2. kamera: a felső udvar; megfigyelt terület: medence, napozóterasz, hátsó lépcső
  • A szállóvendégnek, mint érintett személynek az EU általános adatvédelmi rendeletében írtak szerint joga van az átlátható tájékoztatáshoz és joggyakorlása elősegítéséhez, joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatóságoz. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság www.naih.hu , Postacím: 1530Budapest Pf.5 email: ugyfelszolgalat@naih.hu ) panaszt benyújtani, továbbá joga van az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony jogorvoslathoz.


A fenti információkat elolvastam és a foglalás megrendelésével a tájékoztatást tudomásul vettem